Syv af Vejles plejecentre får faste læger

Den faste læge skal tage sig af almindelige konsultationer, behandling af beboerne - og rådgive og sparre med plejepersonalet.

- Vi håber, at en fast læge vil skabe mere tryghed for beboere og et tættere samarbejde mellem plejecentret og den praktiserende læge. Det skulle gerne resultere i en bedre pleje og rehabilitering, dvs. færre indlæggelser og genindlæggelser, siger Holger Gorm Petersen, formand for Seniorudvalget.

Andre kommuner har allerede gode erfaringer med ordningen, og deres evalueringer viser, at en fast læge styrker kommunikationen og samarbejdet mellem plejecentre og praktiserende læger. Fordi faste læger bidrager til f.eks. en større kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbet.

På plejecentrene i Vejle ser de da også frem til samarbejdet, og centerleder Marie Rud Sørensen fra Plejecenter Sandbjerg i Give forventer netop, at de vil kunne arbejde langt bedre med f.eks. at håndtere medicin og forebygge indlæggelser, når det er den samme læge, der kommer igen hver uge:

- Vores plejecenter samarbejder i dag med forskellige læger, og så kan der være en risiko for, at viden bliver overset eller går tabt, siger Marie Rud Sørensen.

- Det bliver også nemmere at snakke mere direkte med lægen fra gang til gang, og vi kan tale om, hvad vi hver især kan gøre, så både lægens og vores arbejdsgange optimeres. Det vil også gøre, at plejepersonalet føler sig bedre klædt på til at hjælpe beboerne - og i forlængelse heraf betyde, at beboerne oplever et langt mere sammenhængende forløb, siger centerlederen.

Det er Michael Åskov Mikkelsen, som er en af de syv læger, der bliver fast tilknyttet et plejecenter i Vejle Kommune, enig i:

– Mit øgede fokus på plejehjemsbeboeren vil gøre, at jeg rent fagligt opnår et højere niveau i forhold til at behandle de helt specifikke problemstillinger, som ofte knytter sig til plejehjemsbeboere. Og beboer og personale vil opleve en ensartet og systematisk behandling. Med andre ord bliver der mindre at være i tvivl om fra både patient og personales side.

Lægen håber også at kunne øge personalets viden:
- Vi kan aftale, hvordan personalet skal håndtere f.eks. infektioner, og hvad de skal undersøge, inden de kontakter mig. Jeg vil også kunne undervise dem, når der er behov.

De faste læger får faste konsulationstider på centrene. Derudover kan beboerne eller personalet tilkalde dem efter behov.

Der er frit lægevalg, så det er op til beboerne, om de ønsker at bruge den faste læge eller en anden.

Ordningen trådte i kraft den 1. februar, hvor syv af Vejle Kommunes plejecentre fik en fast læge. Fem praktiserende læger og et lægehus har sagt ja til at være fast tilknyttede læger. Ordningen vil blive evalueret hvert halve år. Hvis erfaringerne er gode, vil ordningen blive udbredt til resten af kommunens plejecentre.

De faste læger
Plejecenter Bakkeager: Christian Valentiner-Branth, Lægerne Vedelsgade 1, 7100 Vejle
Plejecenter Sandbjerg og Plejecenter Kastaniehaven: Michael Åskov Mikkelsen og Kirsten Vaarst, Lægehuset Give, Teglværksvej 9, 7323 Give
Plejecenter Smidstrupparken: Troels Bechmann, Lægehuset Nyvej 6, 7080 Børkop
Plejecenter Holmegården: Troels Vestergaard Madsen, Lægerne Dæmningen 66, 7100 Vejle
Plejecenter Ågården: Troels L. V. Eriksen, Egtved Lægehus, Ørvigvej 37, 6040 Egtved
Plejecenter Atriumhaven: Lars Burchardt, Lægerne Syrenvej, 7080 Børkop

Baggrund: Med satspuljeaftalen fra 2015 blev der afsat 100 mio. kr. til implementering af fast tilknyttede læger på landets plejecentre i perioden 2016-2019.


Kontaktinformation:
- Helle Brinch, seniorchef i Vejle Kommune, telefon 76 81 76 01
- Holger Gorm Petersen, formand for Seniorudvalget, telefon 28 35 28 98
- Michael Åskov Mikkelsen, praktiserende læge i Give, telefon 25 48 77 04
Denne side er sidst opdateret: 07.02.2017