Vejle Kommune er med i regeringens ledelseskommission

I dag præsenterede Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, den ledelseskommission, som skal komme med anbefalinger til at styrke den offentlige ledelse. Kommissionen består af 10 personer, bl.a. Emma Winther, centerleder på Plejecenter Kastaniehaven i Vejle Kommune.

Emma Winther
Emma Winther, centerleder på Plejecenter Kastaniehaven, er med i regeringens nye ledelseskommission.

Regeringen ønsker at forny den offentlige sektor og få mere og bedre velfærd, bl.a. gennem bedre ledelse og rekruttering. En ambition, som den nye ledelseskommission skal hjælpe med at indfri.

Kommissionen er sammensat af offentlige og private ledere – og eksperter inden for ledelse og offentlig forvaltning. I udvælgelsen har regeringen lagt stor vægt på erfaring og særligt ledelseserfaring fra hverdagen på de mange velfærdsområder i det offentlige.

- Jeg er glad for, at Vejle Kommune har fået en af sine dygtige ledere med i kommissionen, idet ministeren har udvalgt den erfarne centerleder Emma Winther. Hun har i mange år beskæftiget sig med ældreområdet. Samtidig repræsenterer hun et af de helt centrale velfærdsområder, hvor der i mange år har været stor fokus på at levere god velfærd, bl.a. ved løbende forandringer, innovation og brug af teknologi. Omstillinger, som kræver god og nærværende ledelse, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

- Jeg glæder mig til at følge arbejdet og ser frem til kommissions anbefalinger, som jeg forventer bliver både brugbare og nemme at omsætte, siger borgmesteren.

Innovation og samarbejde på tværs
Emma Winther har de sidste 20 år været leder, og hun har siden 2002 været centerleder på Plejecenter Kastaniehaven i Give. Her er hun kendt for både at have fokus på det praksisnære og borgerens trivsel – og de større samfundsmæssige og internationale bevægelser.

- Hun er kendetegnet ved altid at gå i front, prøve nyt og inddrage eksterne aktører. Bl.a. er hun den bærende drivkraft i ”Lad det gro”-projektet, et netværksprojekt mellem plejecenter, børnehave, skole og frivillige, som handler om samarbejde, om at invitere de lokale kræfter indenfor og om at lade medarbejdere på tværs af fagligheder inspirere hinanden og bruge hinandens ressourcer for at skabe bedre velfærd, siger Anne Mette Lund, velfærdsdirektør i Vejle Kommune.

- Hun er derfor på alle måder en god repræsentant for Vejle Kommune og kommunens ledelsesværdier, som netop handler om, hvordan vi skaber en forskel for borgerne ved at skabe resultater og spille hinanden gode på tværs af forvaltninger og sektorer. Jeg er derfor sikker på, at Emma Winther kommer til at gøre en forskel og kan bidrage til kommissionens arbejde, understreger velfærdsdirektøren.

Kommissionens arbejde slutter ved udgangen af 2017.

Mere information
Borgmester Jens Ejner Christensen, telefon 20 16 32 14.
Velfærdsdirektør Anne Mette Lund, telefon 21 17 11 73.
Centerleder Emma Winther, telefon 76 81 77 50.

Denne side er sidst opdateret: 15.03.2017