Stor tilslutning til borgermødet om klimatilpasning

Vejle Kommune havde borgermøde om klimatilpasning i DGI-huset i Vejle tirsdag den, 4. marts 2014. Borgermødet havde stor opbakning med 130 deltagere, der havde stor spørgelyst til aftnens klimaspørgsmål.

Peter Tanev, TV2 Vejret
Peter Tanev var i fin form til borgermødet

Peter Tanev fra TV2 Vejret var på programmet og fortalte på saglig og underholdende vis om fremtidens vejr, og hvad det vil betyde for Vejle.

Peter Tanev pointerede, at der altid har været forandringer i klimaet. Derfor er spørgsmålet om, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte for så vidt underordnet. Det ændrer ikke på det faktum, at vi må forholde os til klimaforandringerne. Vi skal snarere fokusere på, at den måde vi har indrettet os på gør os mere udsatte for bl.a. oversvømmelser. I byerne har vi generelt bygget, lavet infrastrukturanlæg og befæstiget store arealer, som giver øget pres på afløbssystemerne, når skybruddene kommer. Dertil viser flere eksempler, at der er bygget i områder, som tidligere har været gamle moseområder. Det giver en naturlig forklaring på, at disse områder samler vand til sig og er særlige udsatte.

Peter Tanev ser det som den største udfordring at håndtere skybruddene. Det er lettere at sikre sig mod stigende havvandstand og stormflod, da det er nemt at se, hvor vandet kommer fra. Skybruddene er derimod svære at forudsige, og de kan forekomme alle steder.

 

På programmet var også Torben Gade fra Rambøll. Han viste spændende og interessante projekter, hvor vandet er tænkt ind på nye måder i bybilledet. Det giver nye muligheder og værdier.
 

På borgermødet indledte Søren Peschardt, udvalgsformand for Natur & Miljøudvalget, mødet og opfordrede borgere og erhvervslivet til at deltage i debatten.  Netop fordi det er en stor opgave, der ligger forude, som gør det nødvendigt, at alle deltager i arbejdet om at sikre os mod fremtidens vejr. Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S kan ikke klare det alene. Borgere og erhvervslivet skal også i høj grad inddrages og vurdere, om der er særlige grunde til at beskytte deres ejendomme. Derfor skal beredskabet også være klar, hvis det skulle gå galt.
 

Henrik Stjernholm, Vejle Kommune, fortalte om indholdet i klimatilpasningsplanen samt om de udfordringer, vi står over for. Klimatilpasningsplanen har, på baggrund af bl.a. en risikokortlægning, udpeget 26 indsatsområder og et antal områder, hvor der skal udarbejdes en kortlægning af afløbssystemerne. Planen indeholder også forslag til fremtidige indsatsområder.
 

Borgermødet sluttede med en debat omkring spildevandshåndtering. Under spildevandshåndtering ligger blandt andet overvejelser omkring nye rensemetoder, afkobling af regnvand, lokal afledning af regnvand, genbrug af regnvand, grønne tage og rekreative områder. Endelig var der spørgsmål til området ved Høll; specielt Mikkelsrende. 
 

Denne side er sidst opdateret: 07.03.2014