Vejles nye sundheds- og stofindtagelsesrum er kommet godt fra start

Den 1. december 2016 åbnede Vejles nye varmestue med sundheds- og stofindtagelsesrum i Kirkens Korshær som et tilbud til byens socialt udsatte.

- Vi er kommet bedre fra start, end vi havde turdet håbet på. Det er svært at bruge begrebet succes i vores arbejde, da det er misvisende, men det er glædeligt, at de mennesker med misbrugsproblemer, som vi ved er i Vejle, også gør brug af tilbuddet, siger Jens Lundsgaard, daglig leder i Kirkens Korshær i Flegmade.

I løbet af den første måned besøgte 14 personer sundhedsrummet, og halvdelen af besøgene resulterede i henvisninger til enten læge eller andre behandlinger, mens 23 personer har brugt stofindtagelsesrummet. Og flere har benyttet rummets stof- eller rygekabiner op til flere gange. Derudover er der uddelt en del rene kanylesæt.

Jens Lundsgaard forventer, at antallet af brugere vil stige, når flere får øjnene op for stedets og dets muligheder.

- Men den slags tager tid og handler om relationsarbejde, siger han, men er fortrøstningsfuld. For den første måned har også vist, at nu hvor det er tilladt at tage stoffer, og brugerne ikke længere skal skjule deres misbrug, er det nemmere for varmestuens medarbejdere at komme i en god dialog med dem. Det virker til, at flere har nemmere ved at tale åbent om deres udfordringer og misbrug, fortæller korshærslederen.

Tallene og tilbagemeldingerne fra Kirkens Korshær bekræfter formand for Voksenudvalget, Gitte Frederiksen, i, at der behov for et tilbud til denne målgruppe:

- Vi har længe arbejdet på at finde en løsning, som tilgodeser de svageste i Vejle, men som også skaber mere tryghed i byen generelt, da misbrugere ikke længere behøver tage stoffer ude i byen. Samtidig skal tilbuddet også ses som en måde at skabe mere lighed i sundhed. Socialt udsatte har ikke altid ressourcerne og overskuddet til at gå til lægen. Det tilbud, vi har etableret, skal være med til at lette adgangen til sundhedstilbuddene generelt.

- Og så håber vi også, at tilbuddet kan være med til at skabe tryghed i hverdagen og en tillidsfuld kontakt, så brugerne vil få overskud til at komme i behandling, siger Gitte Frederiksen, som er glad for, at der allerede i den første måned er foretaget henvisninger.

Dialogmøde den 9. januar
Kirkens Korshær og Vejle Kommune ved, at åbningen af sundheds- og stofindtagelsesrummet kan give anledning til spørgsmål. Derfor inviteres naboer og andre interesserede, som gerne vil vide mere om stedet eller har spørgsmål til dialogmøde den 9. januar fra kl. 17.00-18.30. Mødet finder stedet i Kirkens Korshær i Flegmade 10, Vejle, og alle er velkomne.

----------------------------------------

Fakta om varmestuen:
Varmestuen indeholder både et sundheds- og et stofindtagelsesrum. I sundhedsrummet er der sundhedsmedarbejdere, som tilbyder sundhedssamtaler, helbredsundersøgelser og lettere sårbehandling, mens stofindtagelsesrummet er til brugere med misbrug, hvor de kan tage stoffer under trygge forhold og med sterilt værktøj, mens de bliver overvåget af personale. Personalet skal forhindre overdosis, skabe kontakt til målgruppen og evt. henvise til behandling. Vejle Kommune har indgået en 5-årig samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, som skal stå for den daglige drift. Kirkens Korshær har erfaring med målgruppen og driver lignende tilbud i Århus og Odense. Erfaringer fra de to byer viser, at der fra stofindtagelsesrummene er foretaget en del henvisninger til behandling.

----------------------------------------

Kontaktinformation:
Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget, telefon 24 42 86 95.

Jens Lundsgaard, leder af Kirkens Korshær, telefon 60 72 06 41.
Denne side er sidst opdateret: 06.01.2017