Det seneste i sagen om Fermentationexperts A/S

Læs om den seneste udvikling i sagen efter informationsmødet.

Vejle Kommune, Teknik & Miljø kan oplyse, at der siden informationsmødet i Jelling 2. marts 2015 er sket følgende:

  • Der er rettet henvendelse til Embedslægen i relation til borgerhenvendelse(r) om eventuel sundhedsfare for bl.a. børn ved overskridelse af lugtgrænserne. Vi afventer Embedslægens udtalelse, og orienterer naturligvis de bekymrede borgere, så snart svaret foreligger.
  • Der mangler fortsat en afgørelse fra Natur - og Miljøklagenævnet for så vidt angår borgernes og virksomhedens påklage af miljøgodkendelsen dateret 12. juni 2014.
  • Der er rettet henvendelse til en ekstern rådgiver, som skal bistå i den tekniske håndtering af handleplanen, som er indgivet af virksomheden.

Vejle Kommune vil orientere på ny, så snart der foreligger nye oplysninger i sagen.

Kontakt

Afdelingsleder Ulla Skjærbæk Johansen - ulsjo@vejle.dk - 76 81 21 21

Denne side er sidst opdateret: 04.05.2015